Villkor

Genom att skicka in ditt klipp godkänner och uppfyller du följande villkor.

 • Jag intygar att det är jag själv som medverkar på det filmklipp jag skickar in.
 • Om andra personer figurerar på bild/film måste Telia få deras dokumenterade samtycke.
 • Jag intygar att jag är minst 16 år. Är jag under 16 år måste mina vårdnadshavare intyga att jag får delta i denna kampanj.
 • Jag ger Telia rätt att använda inskickat filmklipp i kommersiellt syfte och jag är införstådd med att Telia avgör om klippet jag skickar in används eller ej. Materialet kan till exempel komma att användas i Telias TV-reklam, sociala mediekanaler, både egna och sponsrade, Youtube och andra online video-kanaler. 
 • Jag är införstådd med att det inte utgår någon form av ersättning för inskickade bidrag som inte väljs ut av Telia.
 • Jag intygar att inskickat material inte innehåller svordomar, rasistiska eller på annat sätt diskriminerande uttalanden, gester eller visuella inslag. *Jag är införstådd med att mitt inskickade klipp lagras av Telia till och med 2020-09-30 och sedan raderas tillsammans med bild och personuppgifter.
 • Ersättning till upphovsmannen av utvalda filmer är fastställt till 999 kronor, inklusive semesterersättning och sociala avgifter. Vid lön avdrages sociala avgifter och skatter och skall utbetalas i enlighet med överenskommelse mellan parterna.
 • För övriga medverkande i utvalda filmer skrivs statistavtal och statistarvode på 500 kronor per person utgår.
 • Eventuell skatt betalas av medverkanden själv.
 • Bidrag kan skickas in till och med 2020-07-24.
 • Vi kommer kontakta upphovsmannen till de filmerna som väljs ut senast 2020-08-11.

För de rättigheter som du har under GDPR hänvisar vi till den del av Telias integritetspolicy som hanterar rättigheter